ELS INVERSORS DIUEN ADÉU A L’ALTA RENTABILITAT I POSEN EL FOCUS EN HOTELS I RESIDÈNCIES

Els grans inversors internacionals ja s´han mentalitzat que a l´any 2017 será complicat. Segons l´estudi que han realitzat PwC y Urban Land Institute, els principals agents del sector immobiliari europeu estan convençuts de que l´any estarà marcat per un menor creixement econòmic i unes rentabilitats més baixes que les dels anys anteriors. Tota una senyal que [...]

By | gener 30th, 2017|Uncategorized @ca|0 Comentaris

Que son els actius tòxics?

Els actius tòxics s´han popularitzat en els mercats financers arrel  de la crisis denominada subprime, i que identifica precisament a aquest tipus d´actius de mala qualitat, és a dir, amb molt risc en quan a la probabilitat de recuperar el seu valor, i que tenen una qualificació molt  dolenta o subprime. Es comercialitza a persones amb solvencia económica [...]

By | gener 27th, 2017|Uncategorized @ca|0 Comentaris

L’ADVOCAT I LA MEDIACIÓ

La mediació és un sistema de negociació assistida que permet que les parts involucrades en un conflicte el resolguin per si mateixes, actuant el mediador com a conductor en les sessions ajudant-los perquè trobin una solució satisfactòria. És un mètode alternatiu i fl exible que proporciona un context pacífic on les parts poden seure a [...]

By | gener 2nd, 2017|Uncategorized @ca|0 Comentaris

GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA I LA SEVA CONVENIÈNCIA.

Guarda i custòdia compartida i la seva conveniència. Encarà que avui en dia és el règim més desitjable s’exigeix una actitud raonable i eficient dels progenitors en l’ordre de desenvolupament del menor, així com unes habilitats pel diàleg que s’han de suposar existents. Ha d’existir una relació de mutu respecte que permeti l’adopció d’actituds i [...]

By | gener 2nd, 2017|Uncategorized @ca|0 Comentaris

LES MALES PRÀCTIQUES BANCÀRIES HAN PERJUDICAT MILIONS DE PARTICULARS, EMPRESES I PIMES.

En gairebé totes les hipoteques constituïdes aquests últims anys el banc incloïa sense negociar productes derivats, i clàusules terra i sostre d'interès. Moltes són les sentències dictades en els tribunals i fins i tot part del Tribunal Suprem que ha determinat que són lícites sempre que la seva transparència permeti al consumidor identificar la clàusula [...]

By | gener 2nd, 2017|Uncategorized @ca|0 Comentaris