Entre els anys 2006 i 2007, principalment, l’índex de referencia dels préstecs hipotecaris (IRPH) va ser el segon més usat al nostre país. L’última cotització de l’IRPH de gener de 2019 ha estat del 2,022% front al -0,116% de l’EURIBOR a 12 mesos registrat en el mateix període.

No obstant, encara que avui no es comercialitzen, aquest índex és encara legal, però per la seva alta cotització i les denúncies realitzades, us aconsellem que, en el cas de tenir un préstec hipotecari amb aquest interés, contacteu amb un professional perquè us assessori.

El Tribunal Suprem al 2017 va sentenciar que referenciar una hipoteca a l’IRPH no constituia un cas de pràctica abusiva. Aquesta decisió judicial no va convèncer a molts jutges, el que va implicar un desajust en la doctrina a seguir.

Davant la divergència d’opinions judicials, i la pressió de les associacions d’usuaris, l’assumpte ha arribat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, qui presentarà les seves conclusions el proper 24 de Juny.

El tribunal europeu haurà d’esclarir si l’IRPH és nul o il·legal, si ha de sotmetre’s als mateixos controls de transparència que altres productes bancaris, i en el cas de sentenciar en contra dels bancs, haurà de decidir si aplica la retroactivitat, o sigui, si s´hauran de retornar quantitats indegudament abonades des de l’inici del prèstec. Això últim, en contra de les peticions de la lletrada que representa a Espanya, qui sol·licità al Tribunal Europeu que, en cas de determinar-se la nul·litat, no s’apliqui la retroactivitat, ja que provocaria greus conseqüències pel sector financer.

Si la justícia europea declara nul l’índex, al sector bancari espanyol podria costar-li entre 7.000 i 44.000 milions d’euros, segons un informe de Goldman Sachs – un dels grups de banca d´inversió més grans del món -.

En aquesta incertesa, jutjats de diferents parts d’Espanya han suspès la tramitació dels processos relatius a l’IRPH,  a l’espera del que digui Luxemburg.

Encara que, hi ha jutjats especialitzats en clàusules abusives, com el d’Arrecife (Lanzarote, Canàries), que han sentenciat per segona vegada la nul·litat de l’IRPH, sense esperar la decisió europea, per entendre que intervenia falta de transparència i d’informació veraç i prèvia a la firma de les hipoteques, condemnant a l’entitat a abonar les quantitats cobrades de més,  els interessos legals i les costes.