La Comissió Europea, en contra dels criteris dels Tribunals Espanyols, acaba d’emetre un informe que defensa una nova anul·lació massiva de clàusules abusives de les hipoteques per falta de transparència i que s’ha dirigit al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es centra en les hipoteques que en lloc de referenciar-se a l’Euribor ho van fer a l’índex IRPH.

Aquesta qüestió ha estat plantejada per un jutjat de Barcelona que va qüestionar la decisió del Tribunal Suprem espanyol, i que conclou que els afectats que tinguin aquest tipus d’interès en les hipoteques puguin reclamar al banc si no es va donar la informació necessària als seus clients, respectant la deguda transparència.

De mitjana es calcula que aquest tipus de préstec acaba costant entre 18.000 i 20.000€ més que un referenciat a l’Euribor.

Per saber si ens trobem davant d’una clàusula abusiva no transparent, el professional del banc hauria d’haver explicat al consumidor, abans de signar el préstec, quina era l’evolució passada d’aquells tipus d’interès i quin futur se li preveia, tot comparant-lo amb altres tipus variables utilitzats al mercat.

Si aquesta informació ha estat omesa, el banc hauria incomplert el deure de transparència i la clàusula seria nul·la amb la restitució de les quantitats indegudament abonades.