El Tribunal Suprem ha declarat la nul•litat de la clàusula multidivisa d´una hipoteca de 143.000,-€ concedida per Caixa de Catalunya (actualment BBVA) l´any 2006.

El capital de préstec es va fixar en francs suïssos i contenia una clàusula denominada “opció multidivisa” que permetia abonar la quota en euros o en una divisa alternativa i s´obligava a mantenir la equivalència entre la divisa i el seu canvi en euros, de manera que el capital pendent d´amortitzar en divises mai pogués representar un increment de la deute en euros.

Més tard, les persones que van demanar el préstec van canviar del franc suís al ien japonès, per recomanació de la directora de la Caixa de Catalunya, i durant dos anys el prestataris van pagar una quantitat inferior a la que haurien d’haver pagat si el préstec hagués estat en euros, referenciat al Euríbor, però la depreciació de l’euro en front del ien va provocar un augment de les quotes sense cap més avís ni recomanació del canvi de divisa.

El 2013 el capital pendent d´amortitzar superava l’import en euros rebut quan es va subscriure el préstec. Ara el TS confirma la nul•litat de la hipoteca multidivisa en els contractes en què el banc hagi incomplert els seus deures d´informació en la comercialització, incloent-hi els casos en existeixi el canvi de divisa. Si us trobeu en aquest cas, no dubteu en reclamar ràpid.