NULITAT DE LA CLÀUSULA SÒL EN AUTÒNOMS Y PYMES: ARA LA NOVA SENTENCIA TRIBUNAL SUPREM PERMET RECLAMAR

Des del passat mes de març ja tenim Sentencia Tribunal Suprem nº 168/2020 que confirma la jurisprudència de algunes audiències provincials. Aquesta Sentència deixa la porta oberta a que els autònoms i les pymes puguin reclamar als Bancs que les van incloure en els préstecs hipotecaris i recuperar les quantitats abonades de més. Fins ara [...]