EL LLOGUER DELS HABITATGES ES POT PACTAR LLIUREMENT

Una sentència del Tribunal Constitucional del passat 10 de març ha declarat la inconstitucionalitat de molts dels articles de la Llei de contenció de rendes catalana 11/2020. Les rendes dels arrendaments  tornaran a ser les lliurament pactades per les parts sense cap limitació. Això si, s’ha d’informar de l’índex de referència de preus de lloguer [...]