Des del passat mes de març ja tenim Sentencia Tribunal Suprem nº 168/2020 que confirma la jurisprudència de algunes audiències provincials.

Aquesta Sentència deixa la porta oberta a que els autònoms i les pymes puguin reclamar als Bancs que les van incloure en els préstecs hipotecaris i recuperar les quantitats abonades de més. Fins ara només  ho podien fer els particulars en la seva condició de consumidors.

Sempre i quan els prestataris no haguessin tingut la oportunitat real de conèixer  que el préstec estava subjecte a aquesta limitació de variabilitat del tipus d’interès pactat,  vulnerant la seva bona fe a l´ hora de signar els préstecs, havent incomplert el Banc les seves obligacions.

A partir d´ara,  aquest control d´incorporació es pot fer respecte a qualsevol adherent, sigui un particular consumidor o un professional o empresa, en aquest cas, demostrant els requisits que recullen els arts. 5.7 i 7 de la Llei de les Condicions Generals de la Contractació.

S´haurà de demostrar que la clàusula no va ser clara, concreta i senzilla pel prestatari,  que  no va permetre una comprensió gramatical normal, i que el client no va tenir la oportunitat real de conèixer-la quan es va celebrar el contracte, sense que es pugui demostrar la existència de negociació.

El Tribula Suprem determina que dependrà de la informació oferta,  la diligencia del prestatari/a, el tipus d´empresa, el volum de negoci i el seu  coneixement en productes financers.

Val la pena valorar el cas concret per exigir la reclamació de les quantitats pagades de més, amb  els seus interessos.