Els beneficis d’una assessoria experta per part d’un advocats són molts: coneix els tràmits, els terminis, les possibles reclamacions, etc., facilitant labors que resulten complexes de realitzar pels mateixos afectats.

Si bé hi ha impostos que són obligatoris, com el d’herències i donacions, n’hi ha d’altres que no, com el de plusvàlua. És molt important realitzar les gestions dins el termini establert per evitar multes de fins el 50% de l’import. Per exemple, si en concepte de plusvàlua correspondria pagar 4.000€, l’incompliment ens faria pagar 6.000€.

Quant a les plusvàlues de les herències, el termini per pagar és de 6 mesos des de la defunció, però es pot prorrogar fins a 1 any si es sol•licita dins el termini. Hi ha bonificacions especials del 95% si es tracta de l’habitatge habitual del difunt o del local on exercia la seva activitat professional.

D’aquesta manera, tant per a optar a certs beneficis com per a realitzar les autoliquidacions en termini i pels valors correctes, així com per a estar a temps de fer reclamacions o aclariments i evitar multes o pagaments excessius, es fa necessari cercar assessorament professional.