Sovint quan es té un patrimoni immobiliari, es pot confiar la seva gestió a un bon professional especialitzat. L’avantatge que sigui advocat en exercici i amb experiència en la pràctica de gestió de patrimonis, sigui de vivendes o de locals, li pot ser molt més avantatjós. És ideal que es tracti d’un advocat que a més sigui API.
La gestió de lloguers o de les comunitats comporta la presa de decisions.
Aquesta feina no és senzilla i comporta una gran especialitat i responsabilitat.
L’advocat és un professional que coneix i ha estudiat les lleis, que por informar als propietaris i a les comunitat amb claredat i precisió sobre la presa de diferents situacions que es presentin, plantejar reclamacions tant de forma extrajudicial com judicial, amb l’avantatge que s’evita la despesa sempre un millor preu per treballs específics d’advocat.
Té les capacitats per confeccionar i presentar liquidacions i recursos davant l’Agència Tributària i als Ajuntaments, i és fonamental que conegui el funcionament de l’administració, i la manera d’actuar en els procediments administratius, així com, les possibilitats d’aconseguir subvencions per afrontar obres de rehabilitació, a més de ser un perfecte mediador per la solució de conflictes.