SERVEIS

 • Intermediació immobiliària: contractació compravenda, permuta.
 • Gestió de lloguers i de tota la seva problemàtica. (tractament de rebuts, redacció de contractes, liquidacions)
 • Localització de pisos i locals.
 • Estudi econòmic-fiscal de la inversió.
 • Valoracions i taxacions Immobiliàries.
 • Formalització de Fiances, registres o dipòsits, etc.
 • Tràmits amb les administracions públiques (ajuntaments, Hisenda, Generalitat …)
 • Assegurances.
 • Gestió de serveis de manteniment.
 • Gestió de morosos.
 • Desnonaments.
 • Impostos.
 • Gestió publicitària dels immobles a través d’Internet, anuncis en premsa i publicacions especialitzades.
 • Gestió econòmica i administrativa del procés de lloguer.
 • Selecció dels inquilins amb els tràmits associats corresponents.

 • Peritatge judicial com Agents de la Propietat Immobiliària (API) en taxacions de finques, locals, naus industrials i terrenys.
 • Taxació i valoració immobiliària extrajudicial en compravenda d’immobles.