Fa tres setmanes el Tribunal Suprem va declarar que els bancs eren els que havien de pagar els impostos de les hipoteques i no els clients.

De resultes de la notícia la Borsa va començar a baixar, emeten el president de la Sala, 24 h després, una inexplicable nota en la que deixava sense efecte la resolució que tant ens beneficiava.

Aquesta setmana el Suprem ha fet marxa enrere establint que són els clients qui han de continuar pagant aquest impost i que està en mans del legislador fer unes lleis més clares. El fet que 15 magistrats hagin votat que continuïn pagant els ciutadans i 13 que ho facin els bancs, constata que hi ha debat jurídic, i hem estat els consumidors els que l´hem posat damunt la taula.

A la vista del canvi de criteri, la justícia ha quedat molt malmesa i crea un gran desconcert i inseguretat jurídica a la ciutadania.

La pròpia llei que regula l´impost AJD diu que qui ha de pagar és qui compra, i la normativa posterior que la desenvolupa qui demanava la hipoteca, però aquesta va ser anul•lada, fet que casava la controvèrsia que va donar motiu a les reclamacions.

S´ha de saber, que els bancs no són els únics interessats en aquesta decisió, sinó que afectava també a les Hisendes autonòmiques, al ser l´impost d´AJD un impost cedit de l´Estat a les Comunitats Autònomes, i com que els clients van pagar a les Comunitats aquestes seria la que hauria de retornar els diners i elles reclamar- ho als bancs, lo que podria suposar un greu problema per l´Estat.

Ara aprofitant la ben entesa, al President del Govern espanyol és vol posar una medalla i declara “por Decreto” que siguin els Bancs els que paguin aquest impost, però és clar a partir d´ara, sense efectes retroactius.

Tot plegat un gran despropòsit, que ens obliga a seguir lluitant perquè es declari la seva nul•litat, per deixar-les de pagar i poder reclamar la seva devolució, ja que de ben segur trobarem la raó novament, sinó és a España al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una vegada més, tal com ha passat en el tema bancari de les clàusules abusives de les hipoteques.