L’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó als consumidors en els préstecs referenciats a IRPH possibilitant l’execució d’accions
legals en reclamació del sobre cost assumit en les quotes.

La fórmula del càlcul de l’IRPH Caixes resulta “complexa i poc transparent per un consumidor mitjà”, i considera que els Bancs han de donar “una informació suficient” perquè el consumidor pugui decidir amb ple coneixement de causa. Els tribunals espanyols podran estudiar si la incorporació a cada préstec de l’IRPH coincideix amb el requisit de transparència que estableix la normativa comunitària, i comprovar, segons el conjunt de circumstàncies, si s’exposava de maneratransparent el mètode de càlcul del tipus d’interès, estimant si el consumidor estava en condicions de valorar les conseqüències econòmiques que se’n derivaven.

Si els tribunals valoren la transparència de la comercialització de la clàusula, les entitats hauran de demostrar que van informar correctament, ja que si no es podran declarar nul·les i quedaran fora del contracte. Els préstecs amb IRPF han arribat a causar un perjudici de fins a 165 €/m en la mitjana des de 2004.