Us informem de les mesures adoptades per l’Estat contra les okupacions d’immobles.

Davant l’augment de les ocupacions, finalment la Fiscalia ha pres part i ha publicat una INSTRUCCIÓ, LA Nº 1/2020, SOBRE ELS CRITERIS D’ACTUACIÓ PER SOL·LICITAR JUDICIALMENT MESURES CAUTELARS en aquests casos.

La finalitat és garantir el legítim dret al propietari i donar celeritat al procediment judicial de desocupació,  mitjançant mesures cautelars i a través d’ un desnonament “exprés” dels ocupants tant de primera com de segona residència.

S’haurà de supervisar la forma de procedir i assegurar-nos de que els fiscals tinguin coneixement de l’atestat policial, que haurà d’estar ben fet, perquè es sol·licitin directament al Jutjat d’Instrucció la mesura cautelar del desnonament o llançament de la vivenda.

El jutge haurà d’estudiar la documentació acreditativa de la titularitat acordant, si hi ha prova, el desnonament com a mesura urgent en un termini màxim de 72 hores.

En cas de que els ocupants es trobin en una situació d’especial vulnerabilitat, el fiscal ho posarà en coneixement dels Serveis Socials, que adoptaran solucions residencials.

Si el jutge no admet la mesura, el Fiscal estarà obligat a presentar recurs davant l’òrgan judicial superior.

Finalment, a banda de la via penal, el ciutadà podrà acudir a la jurisdicció civil, i interposar una demanda al jutjat de primera instancia acreditant que és propietari, presentant l’escriptura del títol de l’immoble i l’ocupació amb la denuncia presentada a la policia.